Search

Covid 19 - gjeldende regler


Covid 19, Korona eller sars-CoV-2 - også ikke kjært barn har mange navn. Beklageligvis må vi

alle forholde oss til og leve med denne pandemien i en god stund til.


Både nasjonale og lokale regler gjelder for idretten i Frogn og disse er under stadig endring.

Det er derfor viktig at alle som har ansvar for planlegging, trening og konkurranser i Frogn til enhver tid er oppdaterte på hva reglene faktisk sier og hva det innebærer for det enkelte idrettslaget. De som holder på med aktiviteter for barn og unge har et særlig ansvar for å følge opp at disse reglene blir fulgt, slik at det skal være trygt og at tilliten til idretten opprettholdes.


Fortløpende informasjon om de gjeldende regler, samt råd finner du under:


Frogn kommune

Norges Idrettsforbund

FHI

7 views

Recent Posts

See All

Innkalling til årsmøte 2021

Frogn idrettsråd kaller inn til årsmøte 6. mai kl 19.00 Møtet vil foregå på Teams og info om dette vil sendes på post. Årsmøtet behandler årsmelding 2020, regnskap 2020, budsjett 2021, innkomne forsla