Search

Frister for søknad om tilskuddsmidler

HER ER LISTE OVER MULIGE TILSKUDDSMIDLER TIL IDRETTSLAG


NB! Merk fristene


Tilskuddsmuligheter

Bistand fra Frogn kommune i søknadsprosesser


Driftstøtte fra Frogn kommune til frivillige lag:

https://www.frogn.kommune.no/enheter/kultur-og-frivillighet/tilskuddsordninger

Frist 1. februar


Arrangements- og tiltaksstøtte fra Frogn kommune: https://www.frogn.kommune.no/enheter/kultur-og-frivillighet/tilskuddsordninger/

Frist 1. februar og 1. september


«VÅR DAG»

https://frivillighetensar.no/vardag/soknad

Søknadsfrist 7. februar


Frivillighetsprisen:

https://www.frogn.kommune.no/enheter/kultur-og-frivillighet/tilskuddsordninger/

Lansering kandidater innen 1. mai


Tilskudd – Aktiv i Viken:

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/folkehelse/tilskudd-aktiv-i-viken.92391.aspx

Søknadsfrist 1. februar


RØRE-skoler: https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/folkehelse/bli-en-rore-skole.21321.aspx

Søknadsfrist mars 2022


Tilskudd til Friluftsaktiviteter: https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/idrett-og-friluftsliv/tilskudd-til-friluftslivsaktiviteter.20466.aspx

             Frist 1. februar

Tilskudd store arrangementer: https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/idrett-og-friluftsliv/tilskudd-til-store-arrangementer-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk- aktivitet.92777.aspx

Frist 1. februar


Folle energi: https://www.folloenergi.no/barn-og-unge/


Frifond:

https://www.frifond.no/sok-om-stotte/

Fri søknadsfrist


Amedia:

www.amedia.no/soknad

Frist 1. mars


Spillemiddelsøknader:

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/idrett-og-friluftsliv/spillemidler-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.19059.aspx35 views