Search

Tildeling rekrutteringsmidler

Frogn idrettsråd takker for alle gode søknader fra idrettslagene på nyttige tiltak for å øke rekruttering og/eller aktivitet hos barn og unge i 2022


Nytt av året er at midlene finansieres av prosjektmidler som FIR henter inn fra gavefond og andre kilder til vårt prosjekt «Bevegelsesløftet 2021-2022». Prosjektet har ellers i tråd med målsettingen jobbet med promotering av idrettslagene hvor de fleste lag nå har fått laget videoer til bruk i sosiale medier i sitt lokale rekrutteringsarbeid for å ta tilbake eller øke antall medlemmer etter pandemien. Videre har prosjektet fokusert på innspill til Frogn kommunes arealplan hvor det er viktig å få avsatt arealer for de neste 10-20 årene til idrett og nærmiljøanlegg. Et fokusområde til nå har vært utviklingen av Høiås idrettspark.


Frogn kommune har etter vedtak i kommunestyret inngått en avtale for 2021-2023 om samfinansiering av et toårig engasjement til daglig ledelse / prosjektledelse i idrettsrådet sammen med Viken idrettskrets. Målet er at idrettsrådet skal kunne gjøre mer for idrettslagene og andre frivillige til å skape økt aktivitet i Frogn kommune. Vi ønsker herunder også å styrke samarbeidet med de øvrige praplyorganisasjonene - Friluftsforum og Kulturrådet. Det er også ønskelig å fange opp andre aktivtetsskapende frivillige organisasjoner som faller utenfor paraplyorganisasjonenes normale kontrollspenn.


På grunn av endringer i innretningene rundt tildelinger og formålet med den kommunale støtten har det dessverre tatt tid å få saksbehandlet søknadene som også i år langt overstiger rammen vi råder over. FIR har vurdert alle innkomne søknader og vurdert tildeling opp mot foregående års tildelinger, opp mot størrelse på barne- og ungdomsaktiviteten i lagene og type tiltak. Utfra dette er følgende tildeling besluttet på styremøte 23. november. Tildelingene blir overført snarest.


Med vennlig hilsen

Roger Schäffer

Styreleder FIR


5 views